Introductie

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of door wijzigingen in onze bedrijfsvoering. Het is daarom verstandig om dit document regelmatig te raadplegen.


Privacy Verklaring

Stichting Dansschool Pendulum, Gevestigd te Travertijnstraat 6, 9743 SZ Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Stichting Dansschool Pendulum, Gevestigd te Travertijnstraat 6, 9743 SZ Groningen 

Djurre de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dansschool Pendulum. Hij is te bereiken via [email protected].


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dansschool Pendulum verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnr.

 • E-mailadres

 • Welke cursus je volgt

 • Bankrekeningnummer

 • Beeldmateriaal

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website/ app aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Internetbrowser en type apparaat


Cookie banner

Als je voor de eerste keer op onze website komt, dan krijg je die vervelende cookie banner te zien. Deze banner vraagt je om onze cookies te accepteren dan wel af te wijzen. Op dat moment wordt er een cookie geïnstalleerd, te weten;


 • Cookie_notice_accepted


Deze wordt automatisch op je toestel geïnstalleerd zonder jouw toestemming.

De naam van de cookie is misschien wat misleidend, maar je antwoord op de vraag van het wel of niet accepteren van onze cookies, wordt in het cookie bestand opgeslagen. Mocht je de cookie banner niet accepteren, dan wordt het cookie bestand opgeslagen met false. Indien je de cookie banner accepteert, dan wordt de cookie opgeslagen met true.

Mocht je de cookie hebben geaccepteerd, dan worden er nog twee cookies op je toestel geïnstalleerd. Deze cookies zijn gecombineerd met software van een derde partij, namelijk Google Analytics.


Google Analytics

Op het moment dat je de cookies accepteert, wordt er een script geladen van Google Analytics die twee cookies op je toestel plaatst, te weten; 


 • _ga

 • _gid


Stichting Dansschool Pendulum gebruikt Google Analytics, zodat we kunnen analyseren hoe je met onze website omgaat. We gebruiken het ook om te zien:


 • Waar de websitegebruikers vandaan komen (hoe ben je op de website terechtgekomen) en,

 • Geografisch (waar ben je op het moment dat je met je toestel op de website browsed).


Dit doen we zodat we kunnen zien welke content het goed doet op de website. Op die manier kunnen we onze content beter aanpassen naar hetgeen onze website bezoekers interessant vinden.

De technische gegevens die wij verwerken zijn de volgende:


Gegevens van je toestel.

 • IP-adressen, die kunnen bestaan ​​uit een statisch of dynamisch IP-adres en soms verwijzen naar een specifiek identificeerbare computer of apparaat. De laatste 3 cijfers van je IP-adres zijn geanonimiseerd. Op deze manier bieden we iets meer privacy ten opzichte van de standaardinstellingen;

 • Browsertype en taal;

 • Type apparaat;

 • Besturingssysteem en versie (bijv. iOS, Android of Windows);

 • Provider,

 • In welk land en locatie je toestel zich op dat moment bevindt;

 • Netwerktype (bv WiFi, 3G, 4G, 5G)


Gegevens van je browser gedrag op onze website:

 • Verwijzende en verlaten pagina’s;

 • Datum en tijd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dansschool Pendulum verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u te kunnen leggen

 • Om kosten voor diensten en/of producten in rekening te brengen

 • Ter administratie

 • Ter promotie van de dansschool


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Dansschool Pendulum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dansschool Pendulum verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Dansschool Pendulum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, zoals cookies of vergelijkbare technieken.


Service: Cloudflare

Welke Data: IP adres

Wanneer: Alle data is beveiligd met 'Cloudflare provide DDOS protection'.


Service: Youtube / Vimeo / Daily.co / Jetstream / andere streaming services

Welke Data: IP adres

Wanneer: Als een video of stream de host laadt, bijvoorbeeld wanneer YouTube de connectie kwaliteit controleert om de video kwaliteit te bepalen.


Service: Sentry (Error logging)

Welke Data: IP adres

Wanneer: IP adressen worden naar Sentry gestuurd als onderdeel van error logging wanneer server fouten zich voordoen.


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan dit door een mail te sturen naar [email protected]. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou, of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indien je gebruik wilt maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of indien je andere vragen of opmerkingen hebt over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit is om je privacy te beschermen. Stichting Dansschool Pendulum zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Stichting Dansschool Pendulum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on


Hoe wij gegevens beveiligen

Stichting Dansschool Pendulum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].


Ongewenste inhoud

Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen die kan worden opgevat als ongevoelig, verontrustend, bedoeld om afschuw op te wekken, van uitzonderlijk slechte smaak, of angstwekkend. Voorbeelden van dergelijke inhoud zijn: 


 • Lasterlijk, discriminerende of gemeende inhoud, inclusief verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen, of het schaden van een beoogd individu of groep.

 • Realistische afbeeldingen van mensen of dieren die worden gedood, verminkt, gemarteld of misbruikt of inhoud die aanzet tot geweld.

 • Afbeeldingen die aanzetten tot illegaal of roekeloos gebruik van wapens en gevaarlijke voorwerpen of die de aankoop van vuurwapens of munitie faciliteren.

 • Openlijk seksueel of pornografisch materiaal, gedefinieerd als “expliciete beschrijving of afbeeldingen van seksuele organen of activiteiten die eerder bedoeld zijn om erotische dan esthetische of emotionele gevoelens te stimuleren.”

 • Opruiende religieuze commentaren of onjuiste of misleidende citaten van religieuze teksten. 

 

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met deze voorwaarden en aanvaardt je dat jouw toegang kan worden verwijderd indien deze voorwaarden worden geschonden.


Wijzigingen in de privacy policy

Het kan zijn dat er wijzigingen gemaakt worden in de privacy policy, dit proberen we natuurlijk tot een minimum te houden. Hieronder zult u de aanpassingen zien die gedaan zijn aan de privacy policy.


Versiegeschiedenis

1.0

26-01-2023

Eerste opzet

1.0.1

29-01-2023

Tekstuele en layout aanpassingen